טיול משפחות בחול

טיול משפחות בחול: הצעד המשפחתי המשותף ליעדים בחו"ל